Elstängsel för kor

Fördelarna med elstängsel

Ett elstängsel ger många fördelar jämfört med ett stängsel eller staket som inte är elektriskt.

1. Elstängsel är billigare

Till att börja med kan du få ett elstängsel till betydligt lägre pris än ett vanligt stängsel, räkna med +/-50% lägre kostnad. Det beror delvis på att det inte krävs så mycket material och att många komponenter inte är särskilt dyra, men också på att du utan problem kan motera ett elstängsel själv. Det är varken tungt eller svårt.

2. Elstängsel är säkert och pålitligt

Ett elstängsel är försås en fysisk barriär för djuren, men minst lika viktigt är att det också är en psykologisk barriär. När djuret har fått en första stöt kommer det att instinktivt hålla ett avstånd till stängslet. Stöten som djuret får är kraftfull, men inte farlig. Elstängsel ger mycket hög säkerhet.

3. Elstängsel har lång livslängd

Eftersom djuren, efter att ha fått en stöt, kommer att försöka undvika kontakt med stängslet blir det väldigt liten eller noll fysisk belastning på det. Det innebär att stängslet håller i många fler år än ett som inte är elektriskt. Elstängsel har med andra ord mycket hög hållbarhet.

4. Lätt att reparera och bygga ut

Om någon del av elstängslet behöver bytas ut är det lätt gjort, och det kan oftast göras utan att stängslet i sin helghet berörs. En stolpe som blivit påkörd kan lätt ersättas av en ny utan att resten av stängslet påverkas. Det är också enkelt att bygga ut en befintlig hage om behoven av yta ändras.