elstängsel

Vad säger lagen?

Elstängsel är ett mycket säkert val av staket, men det är viktigt att följa de riktlinjer och bestämmelser som finns för att säkerheten ska kunna garanteras. 

  • Du får inte ha mer än ett aggregat på ett stängsel samtidigt.
  • Aggregatets jordning måste vara minst 10 m från nätspänningens jordning.
  • Undvika elstängseltrådar som går under, eller parallellt med, luftkraftledningar eller telefonledningar ovan jord. Om du ändå måste korsa en sådan ledning, gör vinkeln mellan ledarna så rät som möjlig.
  • Elstängsel som gränsar till gångstigar kräver varningsskyltar (200 x 100 mm med en teckenstorlek på 25 mm obligatoriskt) var 50:e meter.
  • Avståndet mellan 2 elstängsel måste vara minst 3 m.