elstängsel för får

Stängsel för olika djur

Olika djur kräver förstås olika slags inhägnader för att må bra och vara säkra. De beter sig på olika sätt och därför är det viktigt att välja ett stängsel som ger största möjliga säkerhet utifrån djurets förutsättningar och beteende.
 

Hästar är flyktdjur av naturen, och reagerar starkt på visuella intryck. Om en häst blir trängd galopperar den helst iväg, vilket förstås kan få allvarliga konsekvenser. Taggtrådsstängsel kan till exempel skada hästen allvarligt om den försöker rymma. För att förhindra allvarliga skador är ett väl synligt staket, som ett brett band, att föredra för hästar. Ett sådant stängsel har också en hämmande effekt på hästens hastighet, och med det minskar risken för skador markant. Ett elstängsel fungerar dessutom som en psykologisk barriär för hästen, som redan efter en kort tillvänjningsperiod har stor respekt för elstängslet.

För hästar passar elstängsel med band, rep eller EquiFence.

På våren släpps korna ut igen. De firar då våren med en kodans. Dessa glada och hoppande kor brukar locka många besökare. Dessa nötkreaturs betesgång har många fördelar, som färre djursjukdomar och hälsosammare mjölk. Dessutom ger betesgången även ekonomiska fördelar som mindre arbete och lägre kostnader per kilo mjölk. För en god betesmark (och eventuell höproduktion) kräver gräsmarken och därmed även stängslet särskild uppmärksamhet. Ett Gallagher-stängsel erbjuder många fördelar. Användning av (farlig) taggtråd kan skada huden eller ännu värre, juvern.

För kor passar elstängsel med rep, High tensile eller flyttbar tråd.

Får kan vara ute nästan hela året, och därför är ett säkert stängsel viktigt. Får är betesdjur, men även svåra att mota. Ullen isolerar och därför är de även okänsligare mot ström jämfört med till exempel andra djur. Se därför till att ha ett bra stängsel så att de inte kan rymma.

För får passar elstängsel med High tensile, tråd eller flyttbart stängsel.

Att hålla grisar och svin utomhus kräver ett säkert stängsel. Det finns alltid en risk att de frigående grisarna kommer i kontakt med vildsvin och då riskerar de att bli smittade med svinpest. Beroende på reglerna i ditt område måste ett stängsel för frigående grisar bestå av ett inre och ett yttre stängsel. I vissa områden räcker det med ett inre stängsel.

För svin passar cord,  High tensile eller flyttbart stängsel.

När hjort och rådjur regelbundet kommer tillbaka, kan de äta upp dina älskade trädgårdsväxter, grödor eller nyplantering av skog tills det inte finns något kvar. Det bästa sättet att stoppa dessa djur är att placera ett stängsel. Denna inhägnad måste då vara tillräckligt hög, då hjort är svåra djur att mota bort.

För rådjur passar High tensile eller flyttbart stängsel.

hitta snabbt!

häststaket
kostaket
fårstaket
stängsel för vildsvin
rådjursstängsel