elband med bandisolator

Elstängslets delar

För att få ett välfungerande elstängsel är det viktigt att ta hänsyn till alla delar och komponenter. Elstängslets delar är aggregat, ledare, stolpar, isolatorer och jordning. 
 

Det är viktigt att man väljer ett aggregat som är av rätt dimension så att det orkar skicka ut strömimpulser genom hela stängslet. Du måste ta hänsyn till hur långt stängsel aggregatet ska klara av att ström-försörja? Vilket djur ska det användas till?

Du behöver även ta ställning till vad du har för anslutningsmöjligheter till aggregatet. Finns det tillgång till ett uttag i närheten av hagen går det bra att använda ett nätanslutet aggregat. Vid de hagar där nätanslutning inte är möjligt väljer man istället ett batteriaggregat eller solcellsaggregat.

Hur mycket vegetation som kommer att gå emot ledningstråden påverkar också valet av aggregat: ett mindre aggregat är känsligare för vegetation som går emot ledarna, och därför är det bättre att välja ett aggregat i "överkant" än i "underkant". Då är du försäkrad om en god strömförsörjning genom stängslet.

hitta snabbt!

aggregat för djurstängsel
Skarvning med trådkontakt
Skarvning med repkontakt
Skarvning med bandkontakt
Trådspännare för skarvning av Hightensile
Trådspännare för skarvning av Hightensile

Ledarna är det som är själva inhägnaden och som leder strömmen. De kan vara i form av band, tråd, rep,  High Tensile eller Equifence.
 
Även här är det  viktigt med rätt dimensionering. Väljer man tex en ledare med högt motstånd till en inhägnad som är för lång för den ledaren kommer inte aggregatet att orka skicka strömimpulser genom hela stängslet och du får ett dåligt/ej fungerande elstängsel. 

Vilka ledare passar vilka djur, och vad är bäst av tråd, rep och band? Rullarna med band, tråd och rep är alltid uppmärkta med symboler för de djur de lämpar sig för. Vad som är bäst är dock ofta en fråga om tycke och smak. De olika ledarna har olika egenskaper, helt enkelt.

Skarva och koppla ihop ledare
Behöver du skarva din ledare? Använd då lämpliga skarvkontakter. Dåliga skarvar eller för små skarvkontakter kommer riskera att strömimpulserna inte går igenom hela stängslet. Rostiga skarvkontakter försämrar ledningsförmågan i skarven. Att knyta ihop ledarna är inte att rekommendera eftersom det innebär en stor strömförlust, som i sin tur gör stängslet ineffektivt.

Oftast har man flera rader med ledare, men aggregatet ser alla rader som EN tråd. Glöm inte bort att koppla ihop banden, tråden, eller repet minst var 50e meter för att begränsa spänningsbortfall på grund av avstånd. 

Stolparna är förstås till för att hålla ledningstråden på plats. För att minska skaderisken hos dina djur är det viktigt att elbandet/tråden/repet hålls spänt. För att kunna spänna tråden ordentligt utan att stolparna "viker sig" bör man välja stolpar av rätt längd och tjocklek. Om du har stadiga hörnstolpar går det bra att ha mellanstolpar av en lite mindre dimension. Generellt gäller att ju stadigare stolpar du använder desto längre stolpavstånd kan du ha.

Olika stolpar för olika behov
Isolatorer för tråd, rep och band
Isolatorer för tråd, rep och band

Isolatorerna isolerar strömmen från trä- plast- eller järnstolparna, så att den inte går ut i marken. Vilka isolatorer man ska välja beror på vilken ledare man använder, och är förstås också en fråga om kvalitet.  

Det är viktigt med ordentligt avstånd från spiken som fäster isolatorn till tråden, och rejält avstånd från tråden till stolpen.

Jordare leder strömmen tillbaka till aggregatet vid kontakt med ledningstråden. På så sätt skapas en sluten krets: När ett djur kommer i kontakt med stängslet, får det en kraftfull men säker stöt. Vid kontakt går strömmen genom djuret och ned till marken, och via jordningssystemets jordspjut tillbaka till aggregatet.

Vid bristfällig eller dålig jordning eller dålig jordning kommer kretsen inte att slutas när djuret går emot eltråden och stängslet kommer inte att fungera.

Ett slutet kretssystem (klicka för större bild)

VINTERKOPPLING

Vinterkoppling av ledarna kan användas om marken  har dåliga ledningsförhållanden, till exempel vid mycket snö. 

Ledaren som är kopplad till jorden ska monteras så att den inte kommer i kontakt med elbandet, men ändå tillräckligt nära för  att djuret ska komma i kontakt med elband och den jordade ledaren samtidigt. 

I praktiken innebär det att strömmen vandrar från aggregatet till stängslet, till djuret, till den jordade ledaren och tillbaka till aggregatet - det vill säga i en sluten krets.